Prosessimittaukset

Prosessimittaukset


Kaasujen prosessianalysaattorit

Tyypillisiä kaasujen prosessimittauksia ovat mm. voima-, lämpö- ja soodakattiloiden, meesauunien, savukaasupuhdistuksen ja höyry- ja kaasuturbiinien prosessi- ja päästömittaukset, polttoaine- ja prosessioptimointiin liittyvät mittaukset ja laitosmittausten vertailu- tai kalibrointimittaukset. Tyypillisimmät prosessianalysaattoreilla mitattavat komponentit ovat happi (O2), häkä (CO), rikkidioksidi (SO2) ja erilaiset hiilivedyt (CxHx). Toisaalta prosessimittaukset voivat kattaa myös esim. TOC:n ja TRS:n mitattaessa esim. LEL- pitoisuuksia. Toimitamme prosessimittaukset myös erittäin korkeisiin lämpötiloihin ja pölypitoisuuksiin ja tarvittaessa SIL1, SIL2 tai SIL3- luokiteltuna. Pystymme toteuttamaan ja meillä on paljon kokemusta – myös kaikkein vaativimpiin ATEX- luokiteltuihin kohteisiin – jopa vaatimukseen ZONE 0 asti.

Prosessianalysaattorit vesimittauksiin

Suomi Analytics Oy:n valikoimista löytyy prosessianalysaattorit yhtä lailla puhtaille vesille kuin jätevesillekin. Tyypillisiä veden prosessimittauksia on mm.: pH, johtokyky, liuennut happi, COD, TOC, TC, TP, TN, natrium, silikaatti jne. Tarjoamastamme löytyy täysi valikoima veden prosessimittauksiin liittyviä näytteenkäsittelykomponentteja; näytejäähdyttimet, paineenalentimet, lämpötilakytkimet jne.
Suomi Analytics tarjoaa sekä kaasu että nesteprosessimittausten osalta koko tarvittavan toimituslaajuuden sisältäen prosessianalysaattorit sekä virtaus-, lämpötila- paine- yms. mittaukset – aina kattavalla dokumentaatiolla varustettuna.

Ota yhteyttä – kerromme erittäin mielellämme lisää!

Kategoriaan kuuluvat tuotteet löytyy alla.