Ilmanlaatumittaukset – Teollisuuden mittaukset

 

Suomi Analytics tarjoaa ratkaisuja myös ilmanlaatumittausjärjestelmien toteutuksiin. Pääedustuksemme on ilmanlaatupuolella Recordum. Ratkaisumme koostuu perinteisen mittaussuojan tai –kopin korvaavasta, tarvittaessa lämmitetystä ja/tai jäähdytetystä analysaattorikaapista, joka tarvitsee vain n. 10 % perinteisen mittaussuojan kuluttamasta energiasta. Analysaattorikaappiin sijoitetaan tarvittavat analysaattorit, esim. NO, NO2, NOx, SO2, TRS tai PM10. Kaikilla ilmanlaatumittaussovelluksessa käytetyillä analysaattoreilla on EN- tyyppihyväksyntä.

Toimitamme ilmanlaatumittauksiin itse valmistamaamme TRS- konvertteria, ja huollamme tarvittaessa olemassa olevat TRS- konvertterit.

Yhtenä osana ilmanlaatumittauksiin – kuten toki muihinkin analysaattorijärjestelmiin – liittyvät analyysilaitteiden kalibroinnit. Tarjoamme ilmanlaatuanalysaattoreiden kalibraattoria joko liikkuvaan kenttäkäyttöön tai staattisempaan tarpeeseen laboratoriokäyttöön. Ilmanlaatumittauksiin tarkoitetulla kalibraattorilla voidaan tuottaa tarvittaessa myös O3- ja NO2- pitoisuudet, ja varustaa laite useammalla massavirtasäätimellä jolloin saadaan kalibroitua joustavasti eri pitoisuuksia.

Kauttamme hankittaviin – niin ilmanlaatumittauslaitteisiin kuin muuhunkin tarjoamaamme – tarjoamme erilaiset rahoitusratkaisut; esim. vuokraus 12 – 72 kk pituiseksi ajaksi. Tämä mahdollistaa analysaattoreiden tai – järjestelmien hankinnan ilman suurta vuosibudjettia ja sitomatta paljoa pääomaa ostohetkellä. Rahoitusratkaisuun voidaan liittää joustavasti laitteiden kuljetus, asennus, käyttöönotto, vuosihuolto, kulutus- ja varaosat jne. Tällöin vuosikustannus on ennakoitavissa ja tarkasti budjetoitavissa etukäteen.

Olemme pohjoismaiden suurin prosessianalysaattorijärjestelmien integroija, ja pystymme varmasti olemaan avuksi runsaslukuisen asiantuntijaorganisaatiomme kanssa. Ota yhteyttä mittaustarpeisiisi liittyen, niin katsotaan asiaa yhdessä eteenpäin.

Ota yhteyttä – kerromme erittäin mielellämme lisää!

Ilmanlaatumittauksen tuotteet

Ilmanlaatumittauksen päämiehet